Reason13

Reason 13 kommer 18. juni!

Reason 13 vil bl.a. har en ny browser, fem nye rack devices og flere lyder, og vil være tilgjengelig den 18. juni 2024. Et av områdene man har jobbet med er sequenceren for å gjøre arbeidsflyten i programmet raskere. Nye Rack Devices: Polytone Dual-Layer Synthesizer: …