Presonus Studio One 6.6

Presonus har lansert versjon 6.6 av Studio One. Her finnes det både ny funksjonalitet, og en hel del bugfix´er. Blant annet finnes det viderutvikling av deres satsing på Dolby Atmos, og muligheter for direkte publisering til digitale plattformer. De som bruker Linux har også fått en hel del å glede seg over i denne versjonen. Vi har hentet litt fra versjonsloggen for 6.6 nedenfor.

New Features and Improvements:

 • New publishing and Digital Release option “Upload to TuneCore” (TuneCore Client) for direct distribution on major social media and streaming platforms 

 • Support for Dolby Atmos composite beds (extending 5.1 and 7.1 beds with up to 6 top surround channels using objects) 

 • Mute/Solo function for Dolby Atmos bed channels in Dolby Atmos Renderer window 

 • [macOS] Apple Spatial Audio Binaural Monitoring Support 

 • [macOS] Support for Apple AirPods Pro/Max head-tracking and PHRTF (Personalized Head-Related Transfer Function) 

 • Macro Toolbar and Macro support on Project Page and Show Page 

 • Improved Lyrics Display on Song Page and Show Page 

 • New virtual instrument “Lead Architect” (included in Studio One+) 

 • Pause/Resume content downloads in Transfers window 

 • New recording template for Fender Tone Master Pro 

 • [Linux] New API for 3rd party developers to implement plug-in GUIs under Wayland 


Se her for full versjonshistorikk (.pdf), eller besøk Presonus


Andre nyheter :