Monitorer og hodetelefoner

Det er kanskje på sin plass å forsøke seg på en forklaring på hva som menes med «monitorer» i denne sammenheng først: Monitorer er høyttalere som man lytter til mens man spiller inn og mixer musikk. Vanlige HiFi høyttalere er som regel ikke «ærlige» nok. Monitorene skal gjengi hvordan det innspilte materialet låter – så presist som mulig – på godt og vondt 🙂

For å gjøre en god jobb når du mixer, må du lære deg hvordan ditt utstyr fungerer med ulik type musikk. Det tar tid å få den nødvendige erfaringen med dette, men etter en stund vil man lære hva som fungerer, og hva som ikke gjør det. Gradvis vil man få kunnskapen om hva man må gjøre for å få det resultatet man vil ha, men ferdig utlært blir man sikkert aldri.

Jeg anser at det er en fordel om monitorene gir en ærlig og detaljert lyd, uten å overdrive hverken bass eller diskant. På den måten er det mye enklere å rette opp feil, eller gjøre justeringer som gir mer trøkk. Hodetelefoner er nyttige som et hjepemiddel i tillegg til monitorene.

Husk at rommet du jobber i mest sannsynlig vil trenge å behandles akustisk. Det kan være refleksjoner og bassfrekvenser som vil gjøre lydarbeidet vanskelig. Det kan være at du f.eks. trenger bassfeller.

Dersom du har et stramt budsjett kan det være bedre å velge et par gode hodetelefoner, enn et par dårlige monitorer, men min personlige mening er at hodetelefonene kommer som et tillegg til et par bra monitorer.

Hvis du skal bruke hodetelefoner i forbindelse med innspilling bør du velge et par som er av lukket type, men ved mixing er et par åpne eller halvåpne et bedre valg.

Nærfeltsmonitorer bør plasseres slik at lytteposisjonen er som på en likebeint trekant: Hvis du sitter en meter unna dem, så skal det også være en meter mellom høyttalerne.

Man skal også forsøke å plassere høyttalerne høydeveis slik at det er ulik avstand mellom gulv og tak i forhold til høyttalerne. Pass på at de ikke står for nær vegg eller hjørne da dette vil gjøre at bassen bli feilaktig gjengitt. Du vil høre mer bass enn det i virkeligheten er i mixen, noe som vil gjøre den bassfattig når den spilles på andre anlegg. Det er også viktig at monitorene plasseres i ørehøyde og at de står helt stabilt. Hvis de ikke står skikkelig vil det påvirke lydbildet negativt både når det gjelder bassgjengivelse og generellt stereobilde.

Det er fornuftig om du kan få bruke litt tid i butikken til å teste noen ulike par slik at du kan danne deg et bilde av forskjellene. Det er veldig bra om du kan ha med deg musikk du kjenner godt, eller enda bedre – at du kan få låne med deg et par hjem, slik at du kan få testet dem i fred og ro.