Mixing i hodetelefoner

Å bruke hodetelefoner ved mixing kan mange ganger være nødvendig.

Det kan være praktiske grunner, som for eksempel at dine omgivelser ikke synes det er stas å høre på deg jobbe i hjemmestudioet, kanskje til døgnets alle tider. Det kan også være fornuftig å sjekke hvordan det låter i hodetelefoner, siden en del av dem som skal høre det ferdige resultatet kan tenkes å gjøre det i hodetelefoner.

På samme måte som at det er lurt å høre en ferdig mix i ulike høyttalerpar, er det lurt å høre en ferdig mix i ulike hodetelefoner

Det er en del ting som skiller lytting i hodetelefoner fra lytting i monitorer, og det anbefales ikke at man bruker kun hodetelefoner til mixing. Vi skal se på noen grunner til dette, men hodetelefoner har definitivt egenskaper som gjør dem nyttige i studioet. (De senere årene har det kommet noen løsninger som kompenserer for de utfordringene det er å basere seg på mix i hodetelefoner).

Hvis du skal bruke hodetelefoner i forbindelse med innspilling, bør du velge et par som er av lukket type. Ved mixing er et par åpne eller halvåpne hodetelefoner et bedre valg.

Når man bruker hodetelefoner vil naturligvis lyden gå direkte fra venstre kanal til venstre øre og tilsvarende på høyre side. Lyden deles opp fullstendig og gir en total separasjon mellom de to kanalene. Dette er en unaturlig lytting som vi ikke finner maken til ellers i hverdagen. Når vi lytter i monitorer vil lyden fra begge kanaler nå begge ørene, men ikke samtidig. Dette faktum er er stor betydning for vår oppfattelse av stereoperspektiv. Hvis vi har instrumenter som er panorert i mixen vil det ofte høres tydeligere i hodetelefoner enn i monitorer.

Effekter vil oppleves som mer ekstreme i hodetelefoner. Et godt eksempel på dette er romklang. Mixer du inn det du synes er en passe mengde klang når du bruker hodetelefoner, vil du ofte oppleve det som alt for lite klang når du bruker monitorer.

En annen viktig forskjell er naturligvis at når vi bruker monitorer vil jo rommet vi er i påvirke det vi hører. Dersom vi lytter i et rom som ikke er riktig balansert rent akustisk, vil lyden bli påvirka i negativ retning i form av reflekser fra tak, gulv og vegger. Dette skjer ikke med hodetelefoner. Med hodetelefoner kan det dukke opp små detaljer som kan være nesten helt umulige å høre i monitorhøytalere.

Hodetelefoner er kjempefine å ha for å redigere lydfiler fri for knepping, dårlige klipp og brus – i det hele tatt for å sjekke etter detaljer som er vanskelige å høre i monitorer.