Mixeren – Introduksjon del 1

Den som en gang i tiden har jobbet i et tradisjonelt, analogt innspillingsstudio vet at man der har et klart skille mellom innspillingsfasen og mixefasen. Grunnen til det er at man må fysisk koble om mixeren fra å hente signalene sine fra mikrofonene i innspillingsrommet til å hente signalene fra en flerspors-båndopptaker, gjerne med et effektskap koblet inn på veien.

Når tiden har kommet for å mixe sendes derfor signalet fra den flerspors-båndopptakeren via mixer og effektskap til en stereo-båndspiller og ender der ferdig mixet som et stereospor.


Når vi så tar turen til det digitale innspillingstudioet vil vi kjenne igjen nesten all logikken, men man trenger ikke å koble om mellom innspilling og mix, så derfor kan man jobbe på en litt annen måte underveis. Mixeren er sentral, enten man jobber med en analog, eller digital variant. Som nybegynner er det ikke alltid så lett å forstå alle mulighetene den gir. Dersom du har vært borti en analog mixer, kan det du har lært der brukes direkte. Dette er derfor en artikkel som tar for seg det helt grunnleggende når det gjelder bruk av mixeren. Vi skal se litt på hva de ulike kontrollene gjør, og hvordan de kan brukes.

Mixeren er den enheten som gjør at du kan bestemme hvordan lydbildet skal være: hvor høyt hvert lydspor skal være i forhold til andre spor og hvordan det skal plasseres (h.h.v. høyre eller venstre) i lydbildet. Det finnes en generell artikkel om mixing som kan være nyttg å ha lest, før du går videre med å lære om selve mixeren. Fysiske mixere finnes i alle størrelser, fra de små som klarer å håndtere noen få kanaler til store, modulære mixere.

De virtuelle mixerne vi finner i innspillingsprogrammene gir derimot ingen plassproblemer. De får plass på skjermen  😉 Det er evt. bare å scrolle sideveis.

Mixeren er helt sentral i alle innspillingsprogrammer, men som nybegynner er det ikke alltid så lett å forstå alle mulighetene den gir.

Dersom du har brukt en analog mixer før kan det du har lært i den forbindelse brukes direkte her også. Dette er derfor en artikkel som tar for seg det helt grunnleggende når det gjelder bruk av mixeren. Vi skal se litt på hva de ulike kontrollene gjør og hvordan de kan brukes. Vi bruker mixeren i Apple Logic 9 i eksemplet nedenfor, selv om de fleste har oppgradert etter dette programmet var i bruk. Alle innspillingsprogrammer har tilsvarende funksjonalitet, så du bør kunne følge med, selv om du bruker et annet innspillingsprogram. Vi er jo først og fremst ute etter å se på mulighetene mixeren har.

Her er først et skjermbilde som viser mixeren og nedenfor der finner du forklaringer på de ulike delene den består av:

Her med forklaringer på de viktigste kontrollene:

VOLUMFADER: Volumfader er ganske enkelt en volumkontroll. Den regulerer kanalens volumnivå relativt i forhold til øvrige kanalers volum.

PAN: Pan er en balansekontroll, og med den stiller man hvor signalet på kanalen skal fordeles mellom høyre og venstre høyttaler.

SOLO: Lar deg lytte til kanalens signal alene – eller eventuellt sammen med andre kanaler som også har solo-knappen aktiv.

MUTE: Slår av lyden på kanalen dvs fungerer motsatt av solo-knappen.

INSERT: Effekter som legges som en Insert i mixeren vil effekten være i serie med signalet og påvirke derfor hele signalet.

SEND: Send effekter er i parallell til signalet og behandler en valgfri andel av signalet. Hvor stor andel som skal behandles kan justeres med en egen kontroll. Det er vanlig å legge effekter som behandler dynamikken (f.eks kompressor) som insert og effekter som klang/reverb som send.

AUX / FX: En aux-kanal lar deg koble inn effektplugins. Hvis du f.eks legger en klangeffekt på en Aux kanal kan flere kanaler dele på denne slik at man kan spare prosessorkraft. I eksempelet deler Audio 1 og Audio 2 klangeffekten som ligger på Aux 1.

UTGANGSVELGER: Avgjør hvor signalet fra kanalen sendes. Normalt vil signalet sendes til stereoutgangen, men man kan også opprette en kanal dit man for eksempel kan sende alle trommekanaler for på den måten kunne kontrollere bl.a. volumet på alle trommespor ved å kun bruke en volumfader.

MASTER: Hit sendes alle kanaler til slutt. Masteren kontrollerer alle alle kanaler. Hvis du f.eks vil legge effekter som skal påvirke alle kanaler er dette stedet å legge dem.

Det er flere grep man kan gjøre for å oppnå bedre kontroll på lydbildet og samtidig gjøre mixeren mer oversiktlig når det blir mange spor å holde oversikt og orden på. Man kan i mange innspillingsprogrammer velge mellom ulike visninger. Man kan for eksempel velge å filtrere bort ulike typer spor. La oss si at man jobber med audiospor og ikke trenger å se instruments tracks (softsynther) eller andre MIDI spor. I den neste artikkelen skal vi se på gruppespor, aux-kanaler, parallell komprimering og side-chaining. Les videre om Mixeren – Del 2 – grupper, sends, inserts m.m.