Mixeren – Del 2

Bruk av grupper, sends, inserts m.m. for mer kontroll

I denne artikkelen skal vi ta for oss noen teknikker som gjør at vi kan få litt mer kontroll over signalflyten i mixeren ved bruk av grupper og submixer, inserts og sends. Det høres kanskje litt komplisert ut, men det er ikke så vrient som det kanskje høres ut som. Vi skal også se litt på ulike teknikker som sidechaining og parallell komprimering.

I eksemplene brukes innspillingsprogrammet Logic 9, men alle innspillingsprogrammer har lignende funksjonalitet, så det kan være noe nyttig i artikkelen hvis du akkurat har begynt din hjemmestudio-karriere med et annet innspillingsprogram. Hvis du vil ha en introduksjon til mixeren først finner du den her. Det finnes også en generell innføring om mixing av musikk her.

GRUPPER:
I Logic kan man enkelt opprette grupper som gjør at man kan knytte sammen flere kanaler på en slik måte at man ved å endre en vil endre alle. Hvis du bruker Cubase heter tilsvarende funksjon «Link channels». Dersom man skal benytte grupper er det lurt å stille inn de individuelle nivåene (m.a.o. volumet på kanalene) slik at de ulike kanalene som skal være med i gruppen er riktig før man utfører grupperingen. Når dette er gjort merker man de ønskede kanalene ved å markere dem slik at de blir lyse i fargen. Deretter sender man dem til en gruppe (her kalt «Trommer»)

Alle kanalene har en egen equalizer. En equalizer er et meget nyttig verktøy når man mixer. Equalizeren benyttes for å få ulike kanaler til å fungere sammen. Det er jo ikke slik at man kan guffe på overalt, men må lage plass til de ulike instrumentene. Et klassisk eksempel på dette er forholdet mellom bass og basstromme. Eq´en som ligger på bassgitaren er her dempet fra 80 Hz og boostet i området fra 100-350 Hz.

Siden bassgitaren har blitt dempet i de dypeste bassfrekvensene kan basstromma få «eie» dem. Basstromma er dempet der bassgitaren er mer aktiv og tydelig. Ved å gjøre slike tilbasninger blir det plass til begge instrumenter. Bassfrekvenser inneholder mer energi enn høyere frekvenser, så derfor er det ekstra vktig å holde kontroll på disse. Det er derfor vanlig å komprimere signalene, og kanskje også benytte sidechain kompressor. Sidechaining er en teknikk som står beskrevet lenger ned i artikkelen.

Jeg har også benyttet equalizere til å forme frekvensinnholdet på hver enkelt kanal i trommesettet. I bildet nedenfor ser vi en forhåndsvisning av eq´en øverst i kanalstripene. Ved å dobbeltklikke her vil equalizeren åpnes slik at man kan gjøre innstillinger. Man kan også legge inn equalisere som inserts. Ofte når jeg jobber med kompressorer legger jeg inn en equalizer før og en etter kompressor, for på den måten kan man lettere få kompressoren til å jobbe slik man vil. Ved å f.eks fjerne uønskede bassfrekvenser vil man jo hindre kompressoren i å jobbe med frekvenser man likevel ikke ønsker i sluttresultatet. Ved å komprimere et signal vil ofte bassfrekvenser øke. Setter man da en Eq etter kompressoren også kan man justere frekvensinneholdet etter kompressoren.

For å velge flere kanaler samtidig i Logic klikker, holder og drar man bare over de kanalene man vil ha med. På den måten kan man utføre handlinger for flere kanaler samtiig. Ved å klikke på en group slot vil man kunne knytte de valgte kanalene til en gruppe. Det kan være lurt å gi gruppene man bruker navn for enklere identifisering. Her har jeg kalt Group 1 for «Trommer».

Her er f.eks innstillingen jeg brukte for hi-hat´en i det aktuelle opptaket. Det gjort et kraftig kutt for frekvenser under 120 Hz da det ikke er noe spennende under denne frekvensen for hi-hat´en. Det er gjort et løft på 4 dB rundt 4000 hz og 4,5 dB rundt 10 kHz.

Innstillingene for gruppene gjøres forresten i et eget skjermbilde i Logic. De ulike avkrysningsboksene avgjør hvilke ting som håndteres felles for alle kanaler som er inkludert i en gruppe. Det vanligste er vel å inkludere volumfader, men man kan også legge til panorering m.m. For trommegruppen er det valgt å knytte sammen endringer i volum og mute, det vil si at hvis man endrer volumet på en kanal i gruppen vil alle andre kanaler i gruppen også endres relativt i forholdt til den kanalen man endrer volumet på.

SUBMIX:
Man kan også endre output på kanalene og lage en «submix». Det som skjer da er at alle kanaler sendes til en ny kanal slik at man kan kontrollere alle valgte kanaler ved å legge effekter o.l. på denne ene kanalen fremfor å legge de på hver enkelt kanal. Her har jeg lagt en kompressor på trommegruppen som bare tar toppene litt forsiktig. Siden gruppen også inneholder cymbaler og hihat er det viktig å ikke «dra på» for mye kompressor. Et alternativ kan være å opprette en egen gruppe for overhead o.l. isteden for å sende alle trommekanaler til den samme gruppen slik jeg har gjort i dette eksemplet.

INSERT/SEND:

I eksemplet nedenfor er trommekanalene gruppert og sendt til en egen kanal. Det er lagt litt klang på skarpa via en send (klang) og dessuten litt kompressor via en Insert for å gi den litt «Ooomph»… En insert påvirker som du kanskje vet hele signalet, mens en send gjør at man kan behandle en valgfri andel av signalet.

Man kan også benytte muligheten til å sende signalet FØR fader (pre fader). Dette gjør at effekten blir konstant, helt uavhengig av volumfaderen, og kan være både nyttig og nødvendig i noen tilfeller.

Romklang kan benyttes for å skape dybde i mixen. De senere årene har impulsreverb blitt populære. Nedenfor ser du Logics Space Designer. Det er vanlig å sette effekter som reverb, delay og lignende som send, mens kompressorer og andre effekter som kontrollerer dynamikk som insert fordi man normalt vil ha kontroll på hele dynamikken i signalet og ikke bare en del av den. Det finnes unntak fra denne «regelen» f.eks ved parallell komprimering lenger ned i artikkelen.

SIDECHAIN/DUCKING:

Et «triks» er å benytte såkalt sidechain på enkelte av mixerens kanaler. Sidechaining fungerer slik at man setter en effekt på en kanal, men at den styres fra en annen kanal. Et eksempel kan være i tilfelle man legger på kommentarer til en videofilm. Man ønsker at musikken skal dempes under kommentarer (dette kalles ofte for ducking). Et vanlig bruksområde er å sette en kompressor på bassgitaren som styres av basstromma. Hver gang basstromma slår aktiveres kompressoren på bassgitar-kanalen og reduserer volumet på bassgitaren. Innenfor moderne dansemusikk er det basstromma som er sjefen og den demper alle andre instrumenter via sidechain. Dette lager en pumpende effekt som kan høre på annenhver låt. Det kan være ganske kult, men effekten er noe oppbrukt 🙂

Vi skal her se et eksempel på hvordan enkelt dette gjøres i Logic. Man starter ganske enkelt ved å sette en kompressor som Insert på den eller de kanalen(e) man vil kontrollere via sidechain. Deretter aktiverer man sidechain i kompressoren ved å velge kilde. I eksemplet nedenfor er det en softsynth med en pad-lyd som kontrolleres via basstromma. Det vil være nødvendig å justere parameterne attack, release, ratio og threshold på kompressoren for å få en rytmisk pumpende effekt i kompressoren. Her må man bare prøve seg frem på hva som passer i forhold til det materialet man jobber med. Det er også en god ide å endre type fra RMS til Peak i denne sammenhengen. RMS måler gjennomsnitt og her er det bedre å måle peak. Selv om jeg nevner kompressor ifm. sidechain-teknikk er det viktig å få fram at dette kan benyttes på en rekke ulike plugins. (Sjekk selv i dine plugger.) Teknikken går jo ganske enkelt på at man setter en effekt på en kanal, men at den styres av signalet fra en annen kanal.

Her er en mer detaljert beskrivelse av hva man gjør for å sette opp en sidechain-kompressor i Logic:

  1. Sett en kompressor som Insert på kanalen du vil styre. ( Se rosa markeing i bildet nedenfor.) I eksemplet nedenfor er det monosynthen ES M som får en kompressor på seg. I eksempelet er jeg ute etter en tydelig pumpeeffekt, men husk at sidechaining også kan benyttes uten at effekten blir tydelig. Jeg gjør på samme måte med rockemixer der jeg vil at bassgitare skal dempes når basstromma slår, men uten at det er noe man legger merke til skjer.

Man kan også benytte sideshain på andre typer plugins. Det må altså ikke være en kompressor som brukes, selv det nok er det vanligste.

  1. Aktivér en Send og vri opp sendnivået på den kanalen du vil skal styre kompressoren på kanalen med bassynthen på. Her er det Ultrabeat som brukes. Det dannes automatisk en ny Aux kanal. Denne slår vi av input´en på. (Se rød markering i bildet ovenfor.) I dette tilfellet velges Bus1 til å transportere signalet. (Se gul markering i bildet ovenfor.)
  2. Åpne kompressoren og velg Bus1 under instilling for sidechain. (Se bildet nedenfor).
  3. Still inn kompressoren slik at den gir den effekten du ønsker. Hvilke innstillinger som skal gjøres avhenger veldig av hvilken effekt man vil ha, materialet og tempo på låten. Noen ganger vil man bare ha litt åpning for basstromma vs. bassen. I noen musikkstiler som f.eks trance skal materialet pumpe og da skal effekten være veldig tydelig. Følgende parametere er de første du bør se på. Justér ned threshold slik at du ser at kompressoren jobber, deretter reduserer du attack og release slik at kompressoren både slår inn raskt nok og slipper opp igjen raskt nok til at du hører pumpe effekten. Juster og ratio til et passende nivå. Disse parameterne samspiller, og det kreves at man bruker litt tid for å få stilt dem inn riktig.

PRE-FADER / POST-FADER
Hvis man kobler til en kompressor via Send / Aux bør man sette Send til pre fader og ikke post fader. Grunnen til dette er at man jo vil at effekten i dette tilfellet til å være uavhengig av hvilket volum man har på kanalen. Mixeren har gjerne egne innstillinger for å endre fra post fader til pre fader, så sjekk hvordan det gjøres i innspillingsprogrammet du bruker.

PARALLELL KOMPRIMERING:
Parallell komprimering er en teknikk som forsøker å kombinere et rent signal med et signal som er veldig komprimert og på den måten få «det beste av to verdener». Teknikken benyttes ofte på trommer for å gi litt ekstra «ooomph», men kan også benyttes på f.eks vokal, selv om det krever mer finsliping for å låte bra. Vi skal se på et par alternative måter å stte opp parallell komprimering på nedenfor.

Den første metoden er å ganske enkelt å benytte Send til en AUX kanal som man legger en aggressivt innstilt kompressor på. Dette bryter mot vanlig praksis fordi kompressor vanligvis settes opp som en Insert, men her er hensikten like mye å skape et «sound» som å kontrollere dynamikken.

Man kan også eksperimentere med å benytte flere kompressorer på samme Insertkanal. Det som er viktig da er at man benytter noen som er ulike og som har litt «personlighet» som f.eks Stillwell Audio The Rocket, og andre som ikke er transparente. Det kan være vanskelig å få dette til å bli vellydende, men er man tålmodig kan man oppnå ganske fete resultater, kanskje spesiellt på vokal og trommer. The Rocket har, i likhet med mange andre plugger (som f.eks Fabfilter Pro-C), mulighet for å justere blandingen mellom rent og påvirket singal internt i pluggen, så sjekk mulighetene i pluggene du bruker.

I eksemplet nedenfor sendes en andel av basstromme, skarpe, hihat og tam til AUX kanalen kalt «trommer» (Bus 2), mens overhead og ambiensmikrofonene sendes direkte til stereo out uten kompressor. Jeg syntes i dette tilfellet at det låt bedre sånn, men som alltid med mixing er det ingen absolutte regler. Man må prøve seg litt fram.

Den andre metoden er også enkel å implementere. Her har jeg på samme måte valgt å sende basstromme, skarpe, hihat og tam til Aux kanalen kalt «trommer» (Bus 2), men denne gangen ved å sette deres output til Bus 2 direkte. Dette gjør at hele signalet fra disse signalene går til Bus 2. Hvis man ikke gjør noe mer vil kompressoren på Bus 2 behandle 100%, så dette ønsket jeg å endre på.

På Bus 2 ligger det en kompressor, og trikset er ganske enkelt å sette instillingen for Mix ned fra det normale dvs 100% til ønsket andel slik at blandingen mellom direkte signal og det komprimerte signalet blir slik man vil ha det. I Logics plugger er det en liten pil nede til venstre (markert i grønt i bildet nedenfor) og ved å klikke på den åpner man flere parametere. Nederst finner man «mix» som her er satt til 68%.

MULTIBANDSKOMPRESSOREN:
Før vi avslutter skal vi bare innom en litt spesiell variant av kompressoren som kalles multibandskompressor. Grunnen til dette navnet er at den kan komprimere ulike frekvensområder ulikt. Man kan med andre ord komprimere bass, lav mellomtone, mellomtone og diskant individuelt. Dette er en klar fordel i flere sammenhenger først og fremst fordi det er slik at forskjellige frekvenser kan komprimeres ulikt uten at bieffekter som f.eks tydelig pumping oppstår. Det er lurt å ha god kontroll på hvordan vanlige kompressorer fungerer før man gir seg på multibandsvarianten. Som alltid er det lurt å benytte Bypass-knappen flittig for å kontrollere at det man gjør virkelig innebærer en forbedring av lydbildet.

Vi har nå vært gjennom noen grunnleggende teknikker og forhåpenligvis vil de hjelpe deg når du skal i gang med din egen mixing. Husk at det ikke er noen absolutte regler, og at det er sluttresultatet som teller. Låter det bra, er det bra liksom…

Hvis du vil ha mixetips for ulike instrumenter finnes det egne artikler for dette. Det kommer nye artikler til etterhvert, så følg med på her på hjemmestudio.net.