MinimalAudio-Flex-Chorus

Minimal Audio Flex Chorus

Minimal Audio har lansert Flex Chorus. De har tatt chorus effekten et stykke videre med denne pluggen i forhold til de som gjerne følger med som standard i musikkinnspillingssprogrammer.

2-24 voices, 2 ulike modes:
«Smooth mode utilizes human frequency perception to achieve an exceptionally deep and rich sound, while Glass mode employs a modern multi-stage approach to produce glistening stereo effects.»

Pluggen finnes for macOS og Windows i flg. formater: VST, VST3, AU og AAX.
Introduksjonsprisen er 29 EUR. Ordinær pris er 49 EUR.

Besøk Minimal Audio for mer informasjon.


Andre nyheter :